sales20295 added new product for sell.
1 month ago
image

CM.INTERSUPPLY YTD., PART.

20/295 ซอยเลียบคลองสอง 27 แขวงสามวาตะวันตก คลองสามวา กรุงเทพฯ· In stock
Price ฿99999 (บาท)
Type New

เครื่องพ่นทรายกลางแจ้ง / เครื่องยิงทรายน้ำ/เครื่องยิงทรายสนาม
เหมาะสำหรับพ่นทำความสะอาด ลอกผิว ลอกสนิม
เตรียมผิวรองรับการพ่นชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่
เคลื่อนย้ายได้ และใช้งานในห้อง Blast Room เพื่อหมุนเวียนทรายกลับมาใช้ใหม่
มีขนาด ตั้งแต่ 120 , 300 และ 600 ปอนด์