เงื่อนไขในการใช้งาน

 

เงื่อนไขและข้อตกลง

www.taladindy.com หรือเรียกว่า "ตลาดอินดี้ดอทคอม" ได้กำหนดเงื่อนไขและข้อตกลงที่นำไปใช้กับเว็บไซต์ โดยการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ ท่านได้อ่านและยืนยันว่าท่านเข้าใจใน เงื่อนไขและข้อตกลง ทั้งหมดแล้ว กรณีที่ท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงตามข้างต้นนี้ ท่านจะไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่ม หรือลบบางส่วนของเงื่อนไขและข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงจะมีผลต่อเมื่อทางเว็บไซต์ได้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าวบนเว็บไซต์โดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งานเป็นประจำ สำหรับการปรับปรุงข้อมูลต่างๆ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้งานนี้ ถือว่าท่านได้ยอมรับข้อเปลี่ยนแปลงนั้นไปโดยปริยาย

"เงื่อนไขและข้อตกลง" ในที่นี้ ขอใช้รวมไปจนถึง "กฎกติกาและมารยาท" ในการใช้งานในเว็บไชต์ ควรอย่างยิ่งที่ผู้ใช้งานทุกคนรวมถึงผู้รับผิดชอบในเว็บไซต์ต้องปฏิบัติตาม และยึดถือเป็นหลักอย่างเคร่งครัด  ทั้งนี่ทางเว็บไซต์ได้กำหนเดคำนิยามเพื่อให้ท่านได้เข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น ดังนี้

ทีมงานตลาดอินดี้ดอทคอม” หมายถึง ผู้ถือสิทธิสูงสุดในเว็บไซต์ รวมถึงทีมงานในส่วนงานต่างๆ ที่คอยดูแลและปรับปรุงเว็บไซต์ด้วย
สมาชิก” หมายถึง ผู้ใช้งานในเว็บไซต์ทุกท่าน ทุกIP ที่เข้าใช้งานภายใต้โดเมน taladindy.com
ทางเว็บไซต์จะใช้รูปแบบภาษาไทยเป็นภาษาหลัก แต่ยังคงมีภาษาอังกฤษไว้ให้สมาชิกบางส่วนได้เข้าถึง เนื่องจากทางเว็บไซต์ยังไม่มีนโยบายเปิดให้ผู้ใช้งานที่เข้าใจในถาษาอื่นเข้าใช้งานแต่อย่างใด ตลาดอินดี้ดอทคอม เป็นเว็บไซต์สัญชาติไทย เรายังคงสนับสนุนและอยู่ภายใต้ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และกฎหมายลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญารวมถึง พ.ร.บ คอมพิวเตอร์และการหมิ่นประมาทด้วย และยังคงให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 1 ว่าด้วยเนื้อหาและคำพูดรวมจนถึงข้อความตัวอักษรในเว็บไซต์
     1.1 ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การหมิ่นประมาท
     1.2 ห้ามสมาชิกใช้ถ้อยคำหรือใช้ข้อความวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงถึง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่เป็นอันเคารพและสักการะของชนชาติไทยโดยเด็ดขาด
     1.3 ห้ามสมาชิกใช้ถ้อยคำหรือใช้ข้อควาอันเป็นการมหมิ่นประมาทเพื่อก่อความวุ่นวายแก่ผู้อื่น ซึ่งนำมาสู่ความเสียหายโดยเด็ดขาด
     1.4 ห้ามสมาชิกใช้ถ้อยคำหรือใช้ข้อความดูหมิ่นวิพากษ์วิจารณ์จนเกินความเป็นจริงหรือพาดพิงในเชิงเสียหายกับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งรวมไปถึงเว็บไซต์อื่นๆโดยเด็ดขาด
     1.5 ห้ามสมาชิกใช้ถ้อยคำหรือใช้ข้อความดูหมิ่นทีมงานตลาดอินดี้ดอทคอม หากเป็นการกระทำของทีมงานตลาดอินดี้ดอทคอมที่ปฏิบัติต่อสมาชิกโดยไร้ซึ่งการกระทำผิดในกฎข้อใดข้อหนึ่ง กรุณาเก็บหลักฐานและรายงานผู้มีสิทธิสูงสุดในเว็บไซต์ทันที
     1.5 สมาชิกทุกคนคือส่วนหนึ่งของตลาดอินดี้ดอทคอม หากแม้นพบเห็นเนื้อหาใดๆที่ผิดต่อกฎที่กล่าวมาข้างต้น ขอความร่วมมือรายงานต่อทีมงานตลาดอินดี้ดอทคอมเพื่อเข้าแก้ไขทันที

ข้อ 2 ว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาหรือกฎหมายลิขสิทธ์
     2.1 ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ทรัพย์สินทางปํญญาและลิขสิทธ์
     2.2 ทีมงานตลาดอินดี้ดอทคอมขอใช้คำว่า “สื่อ” คือคำแทน ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ ว่าด้วยบทความจากเว็บไซต์อื่น วรรณกรรม การแสดง ศิลปกรรม ดนตรี ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกภาพและเสียง และการกระจายเสียงทางวิทยุและโทรทัศน์
     2.3 ทีมงานตลาดอินดี้ดอทคอมไม่สนับสนุนให้สมาชิกนำรูปภาพหรือโลโก้การค้าที่ไม่ใช่ของตนที่คิดและสร้างสรรค์ขึ้นมาเองใช้ทำรูปโปรไฟล์ หน้าปก รวมทั้งการโพสต์หรือการแสดงความเห็นทุกรูปแบบโดยเด็ดขาด
     2.4 ทีมงานตลาดอินดี้ดอทคอมไม่สนับสนุนการนำเข้าสื่อจากเว็บไซตืที่ไม่มีการตรวจสอบหรือลักลอบกระทำการมิชอบเข้ามาเผยแพร่ในเว็บไซต์โดยเด็ดขาด
     2.5 ทีมงานตลาดอินดี้ดอทคอมให้ความสนับสนุนเต็มที่กับการแชร์หรือแบ่งปันเนื้อหาภายในเว็บไซต์ออกสู่ภายนอกหรือตามโซเชียลต่างๆ แต่ต้องไม่ใช่เนื้อหาที่ผิดกฎข้อใดข้อหนึ่งโดยเด็ดขาด
     2.6 สื่อต่างๆที่นำเข้ามาเผยแพร่ในเว็บไซต์ หากแหล่งกำเนิดสื่อนั้นๆ เปิดโอกาสให้แชร์หรือแบ่งปันออกสู่ภายนอก สมาชิกควรให้เครดิตต่อผู้ให้กำเนิดหรือแหล่งที่มาด้วยการใส่ลิ้งค์ที่มาต้นฉบับ ใต้สื่อ หรือบทความดังกล่าวด้วย
     2.7 สื่อบันเทิงอาทิเช่นเพลงและภาพยนตร์หรือสื่อว่าด้วยรูปแบบวิดีโอ ทีมงานตลาดอินดี้ดอทคอมได้เปิดใช้การดึงข้อมูลผ่าน API ของเว็บไซต์ YOUTUBE ที่มีการตรวจสอบลิขสิทธ์ที่หนาแน่นในระดับดีพอสมควรให้สมาชิกได้เผยแพร่โดยการแชร์ในรูปแบบลิ้งค์ที่ทาง YOUTUBE ได้จัดเตรียมไว้ให้

ข้อ 3 ว่าด้วยการประกาศ เผยแพร่ หรือ การกระทำในเว็บไซต์โดยรวมซึ่งขัดต่อกฎหมายไทย
     3.1 ห้ามสมาชิกเผยแพร่หรือตีแผ่บทความรวมถึงสื่อต่างๆในเชิงสื่อลามก เซ็กส์ หรือขายบริการทางเพศโดยเด็ดขาด
     3.2 ห้ามสมาชิกเผยแพร่หรือตีแผ่บทความในเชิงบ่อนการพนันที่ผิดกฎหมายโดยเด็ดขาด
     3.3 ห้ามสมาชิกเผยแพร่หรือตีแผ่บทความฉ้อโกงหลอกลวงต้มตุ๋นซึ่งส่งผลเสียต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเด็ดขาด
     3.4 ห้ามสมาชิกดัดแปลงหรือแก้ไขรวมถึงการก๊อบปี้ลอกเลียนแบบเว็บไซต์ตลาดอินดี้หรือกระทำการเสียหายต่อเว็บไซต์โดยเด็ดขาด ในที่นี้ขอรวมไปถึงการกระทำที่เรียกว่า Hacker

ข้อ 4 ว่าด้วยนโยบายความเป็นส่วนตัว การเก็บข้อมูลจากสมาชิก และ คุกกี้
     4.1 ทางเว็บไซต์จะเก็บรวบรวมข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่อีเมล์ และ IP เพื่อเป็นข้อมูลในการสมัคร
     4.2 เมื่อท่านสมัครเป็นสมาชิกและลงทะเบียนจนเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วท่านจะมีสิทธิพิเศษในการใช้งานเว็บไซต์ได้เต็มรูปแบบ
     4.3 ทั้งนี้รวมถึงการได้รับข้อมูลข่าวสารและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของทางเว็บไซต์ได้เมื่อท่านสมัครเป็นสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     4.4 Cookie คือ ข้อมูลขนาดเล็กๆ ที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลในการเยี่ยมชมเว็บไซต์
     4.5 ทางเว็บไซต์อาจมีการเก็บ Cookie เพื่อประเมินและติดตามสถิติในการใช้เว็บไซต์ เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้เว็บไซต์สะดวกต่อผู้ใช้งานยิ่งขึ้น
     4.6 ท่านยังสามารถเข้าไปในบราวเซอร์ของท่านแล้วเลือกปฏิเสธหรือล้าง Cookie ได้หากไม่ต้องการ

มาตรการการดำเนินการเบื้องต้นต่อสมาชิกที่กระทำผิดต่อข้อใดข้อหนึ่งในเงื่อนไขและข้อตกลง หรีอ กฎระเบียบ
     1. ทีมงานตลาดอินดี้ดอทคอมจะทำการเก็บหลักฐานในจุดที่สมาชิกกระทำผิด และระงับการเผยแพร่ในจุดนั้นทันที
     2. ทีมงานตลาดอินดี้ดอทคอมจะระงับการใช้งานผู้ใช้ทันที และติดต่อผู้ใช้ดังกล่าวตามข้อมูลที่ให้ไว้ตอนสมัครสมาชิก
     3. ผู้ใช้งานหรือสมาชิกดังกล่าวมีเวลา 72 ชั่วโมงในการตอบกลับและรับทราบถึงการกระทำผิดดังกล่าว
     4. หากผู้ใช้หรือสมาชิกไม่ติดต่อหรือตอบรับการติดจากทางทีมงานตลาดอินดี้ดอทคอม ภายในเวลาที่กำหนด เราจะปิดใช้งานบัญชีดังกล่าวและระงับการเข้าใช้งานเว็บไซต์อย่างถาวร


ทั้งนี้ เงื่อนไขและข้อตกลงที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ทีมงานตลาดอินดี้ดอทคอมขอสงวนสิทธินการใช้ดุลยพินิจที่จะลบข้อความดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนออกไป โดยอาจไม่แจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้า รวมถึง ขอสงวนสิทธิ์ในการขยายผลในการดำเนินการทางกฎหมาย เพื่อปกป้องสิทธิของสาธารณชน ตามสมควรแก่ความผิด

เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมด ขอสงวนลิขสิทธิ์การใช้งานไว้ถายใต้โดเมนตลาดอินดี้ดอทคอม เท่านั้น ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่และนำไปใช้งานที่อื่นโดยเด็ดขาด
ในนาม Administrator พร้อมทั้งทีมงานทุกฝ่ายในตลาดอินดี้ ขอขอบคุณอย่างซาบซึ้งที่ท่านร่วมเดินทางไปกับเรา
Update 27/07/2563

·        ติดต่อเรา